Start
Info om Rökåbygden
Aktuellt
Bli medlem
Gästbok
Nyss hänt
Föreningar
Videoklipp
Länkar
Kalender
Nyhetsbrev
Rökåboken
Utflyktsmål och Vandringsled
Arkivet
Malå kommun
Bilder
Pressklipp
Företag
Söksidan
Facebook
 
Bergås, Björkås, Björnlund, G:a Aspliden, Nedre Aspliden, Kolgården, Rökå, Rökåberg, Stortjärnliden och Svanaberg.
 
Vill du läsa om någon speciell av dessa byar, rulla då ned på denna sida.
Köp gärna boken om Rökåbygden, se separat länk.
 
Bergås
 
Redan 1868 bodde i huset syskonen Erik Anton Arvidsson Lundqvist och Eva Greta Lundqvist, barn till Rökå-Arve i Bergås.
Året efter flyttade de vidare till olika byar för arbete. 1872 flyttade brodern Pehr Johan hit med sin hustru. De bodde här bara något år innan de flyttade.Rökå-Arve och hustrun Sara flyttade själva till Bergås 1873.
När det första huset byggdes, är inte känt.Boningshuset däremot byggdes mellan 1872 och 1875.
Dess förste ägare var Karl August Lundqvist, även han son till Rökå-Arve.
Han flyttade hit 1874 och gifte sig 1880.
Hemmanet såldes på exekutiv auktion till Holmsunds AB. Själv flyttade Karl August till Björkås 1888.
Även brodern Oskar Lundqvist "Arve- Osker" bodde här med sin familj.
Han arrenderade nu Bergås. Hans ihärdiga försök att köpa Bergås av Holmsunds AB misslyckades.
Ingen orsak till varför han nekades köpa Bergås framkommer.
Olika personer förblev arrendatorer till dess att hemmanet återköptes 1928 av Johan Bjuhr. Nuvarande ägare är sonsonen Conny.
 
Björkås
 
1822 insyntes Björkås av Listräsks samtliga byamän. De fick 20 frihetsår från skatt.
När dessa 20 år gått hade ingen byggt där. 15 nya frihetsår beviljades under förutsättning att någon bosatte sig där annars skulle marken återgå i statens ägor.
Per Persson Lundmark kom från Listräsk till Björkås år 1850.  Han kallades för ”Gamm-Pet” och blev stamfader i Björkås. Familjen bodde troligen från början i den så kallade ”Petmorastugan”. Byn utvecklades och och består idag av 11 bebodda hus, en del endast för fritidsboende. Pers 3 bröder Erik, Anders och Lars for till Aspliden. Erik omkom tyvärr tragiskt 1883. Anders, kallad ”Gröt-Ant” blev stamfader till släkten Asplund.Lars, kallad ”Välling-Lass” blev stamfader till släkten Holmqvist i G:a Aspliden. Den omkomne Erik blev stamfader till släkten Eriksson i  Aspliden.
 
Björnlund
 
Byn är belägna på sluttningen av Björnlundsberget. Bara det ena huset är bebott idag. Det andra är sommarbostad. Familjen Lundamrk-Grubbström var de första som bosatte sig här.
 
G:a Aspliden
 
Insynades 1860 av Erik Eriksson "Hornbergs-Erik". 1864 sålde han till Carl Johan Holmqvist, som fick lagfart på hemmanet 1872. I det hus han uppförde bor idag hans sonsonsonson Ola Holmqvist med sin sambo, Lisa Holmgren och sönerna Vilhelm och Manfred.
Ytterligare 3 hus finns i byn varav ett av dem är bebott året runt. En kilometer sydväst om Gamla Aspliden  resterna av det som kallas Nedre Aspliden.
 
Kolgården
 
Mellan 1941 och 1948 var Kolgården säte för en stor  träkolsproduktion. Under kriget var man i stort behov av träkol som gengasbränsle.” Aspli-Pelle” Per-Erik Holmqvist från G:la Aspliden flyttade hit. Han och hans söner drev kolningverksamhet på denna plats. Därav namnet ”Kolgården”.
I dag är här alla 4 hus bebodda, 3 med ättlingar till ”Aspli-Pelle” och i det fjärde huset bor inflyttad Stockholmare.
 
Rökåberg och Rökå
 
Dessa byar har en gemensam ursprungshistoria. År 1827 insynade Anders Andersson,"Wit-Ant", Rökå. Hans bror Samuel insynade Berg (Rökåberg) år 1830. Båda kom ifrån Lidsträsk. Det visade sig att Rökå var så frostlänt att potatisen inte kunde mogna p.g.a. tidig frost. Efter drygt tio år flyttade man till Rökåberg."Wit-Ants" son Arvid, Rökå-Arve byggde sitt eget hus och hjälpte även sina söner att bygga bo.
Sönerna ”Arve-Erik” och ”Arve-Pell” blev Rökåberg trogna.” Arve-Kalle” bodde först i Bergås, sen i Björkås och därefter flyttade han till Norrbotten.
De övriga sönerna ” Arve-Jakob”, ”Arve-Abram” och ”Arve-Osker” bosatte sig i Rökå någon gång mellan 1880 och 1890.
Dottern ”Arve-Sara” gifte sig med Ferdinand Örnberg.
Idag bor ättlingar till Örnberg och Lundqvist i Rökåberg. 6 hus är bebodda året runt.
I Rökå finns idag ett 40-tal bebodda hus. Även här finns ättlingar till den förste bebyggaren..
 
Stortjärnliden
 
1873 kom Per Anton Örnberg  kallad ”Örnpelle” hit. En av ”Örnpelles” söner Anton byggde sen också ett eget hus. Antons bröder Erik och Edvard "Edde" samt systern Greta bodde kvar i faderns hus.
Till Stortjärnliden kom också familjen Elof Hedström, år 1932,  efter att deras bosättning Strömbäck vid Rökån på "Klomyren" hade brunnit.Sedan slutet av 40-talet har ingen bott i Stortjärnliden.
 
Svanaberg
 
Först 1893, efter nära 20 års förhandlingar, fick Zakris Lundqvist papperen klara på äganderätten till Svanaberg. 
De hade fått lämna Björkliden, inom Lycksele, efter en tvist med myndigheterna angående avyttringen.
De sista som bodde på Svanaberg var Zakri´s sonson Karl och hustrun Judith, född Asplund.
De lämnade stället i slutet av 60-talet. Fastiheten ägs idag av Judits brorson, Otto Asplund.
 
2023 © Välkommen till Rökåbygdens Byaförening
Skapa din egen komplett hemsida, webbshop, studiosida, sms-betalning m.m hos
Extrasida.se - www.extrasida.se